Projekty

Twoje Szkolenie

ENTER - Cyfrowy Świat Seniora

2023 r.

szkolenia na smartfonach i laptopach

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informatycznej.

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zindywidualizowane zajęcia na smartfonach i laptopach w Klubie Seniora w Dobrej z TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej) dla seniorów pow. 60 r.ż. z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz korzystania z aplikacji na smartfonie przydatnych w codziennym życiu.  Szkolenie w formie warsztatów obejmowało tematykę:
podstawy korzystania z komputera (windows); podstawy korzystania ze smartfona (Android); wyszukiwanie informacji w sieci; zakładanie poczty elektronicznej i jej obsługa; Profil Zaufany; Aplikacje internetowe/na telefon ułatwiające funkcjonowanie Seniorom; bezpieczeństwo w sieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne i mieli zapewniony catering kawowy a na zakończenie uzyskali zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Dzięki szkoleniu oprócz przyjemnie spędzonego czasu przy nabywaniu nowych umiejętności, lokalna społeczność zdobyła bardzo cenną i przydatną wiedzę.

Szkolenie na smartfonach i laptopach (16 godzin) - dwie grupy - przeszkoliliśmy 10 osób! - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizowany jest przez Centrum Animacji Młodzieży i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025, Edycja 2023.

Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich

2022 r.

szkolenia na tabletach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich.

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia na tabletach w Klubie Seniora w Dobrej i Świetlicy Wiejskiej w Lubieniu Dolnym z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, szkolenie w formie warsztatów obejmowało tematykę:
komputer oraz tablet i proste programy; bezpieczeństwo w sieci; obsługa mediów społecznościowych; social media - kształtowanie wizerunku w Internecie; wyszukiwanie informacji w sieci; higiena cyfrowa/ergonomia pracy z laptopem, tabletem; zakładanie poczty elektronicznej i jej obsługa; aktywność obywatelska online: e-kultura, e-edukacja; e-dofinansowania; wiadomości lokalne, planowanie podróży; usługi administracji publicznej online; potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie.

Udział w projekcie szkoleniowym wzięły następujące KGW powiatu łobeskiego: Koło Gospodyń Wiejskich Grzęzno, Koło Gospodyń Wiejskich Sielsko, Koło Gospodyń Wiejskich Mieszewo, Koło Gospodyń Wiejskich Lubień Dolny.

Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne i mieli zapewniony catering kawowy. Szkolenie zakończyło się testem a kursanci uzyskali Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Oprócz przyjemnie spędzonego czasu przy zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności, uczestnicy projektu otrzymali także tablety na własność!

Szkolenia na tabletach (27 godzin) - dwie grupy - przeszkoliliśmy 23 osoby! - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizowany jest przez Edukację Bez Barier - Fundację Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

2020 r.

szkolenia komputerowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzmacnianie i rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin.

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Sali Konferencyjnej zaplecza miejskiej hali sportowej w Dobrej. Zakresem szkolenia były kompetencje cyfrowe mieszkańców - moje finanse i transakcje w sieci a także wyszukiwanie informacji i zasobów w sieci, komunikacja i media społecznościowe, e-usługi i bezpieczeństwo w sieci. Celem było nabycie i doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie obsługi Internetu oraz wykorzystania komputera w realizacji dowolnych zadań w życiu codziennym i zawodowym. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały oraz uzyskali Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo cenną i przydatną wiedzę.

Szkolenia komputerowe (16 godzin) - grupy dwunastoosobowe - przeszkoliliśmy 48 osób! - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Fundacja Promocji Gmin Polskich i Centrum Animacji Młodzieży
przy współpracy z Gminą Dobra i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 

e-obywatel 2 - nowe umiejętności cyfrowe

2019 r.

szkolenia komputerowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzmacnianie i rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin.

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej. Tematem szkolenia było praktyczne zastosowanie pakietu Office w pracy (Word i Excel). Celem było nabycie i doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania komputera w realizacji dowolnych zadań w życiu codziennym i zawodowym. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie zakończyło się testem a uczestnicy uzyskali Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo cenną i przydatną wiedzę. Szkolenie komputerowe (24 godziny) - grupa 12 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Asseco Data Systems
i Krajowa Izba Gospodarcza
przy współpracy z KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 

e-obywatel - nowe umiejętności cyfrowe

2019 r.

szkolenia komputerowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzmacnianie i rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin.

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Centrum Kształcenia w Bienicach, Szkole Podstawowej w Wojtaszycach, Świetlicy Wiejskiej w Grzęźnie oraz Klubie Seniora w Dobrej i Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli i składały się z 9 tematów: obsługa komputera i internetu, e-usługi publiczne, edukacja, e-finanse, odpoczynek i hobby, praca i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi, sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie, zdrowie. Celem jest nabycie i doskonalenie umiejętności informatycznych w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania komputera w realizacji dowolnych zadań w życiu codziennym i zawodowym. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się testem a uczestnicy uzyskują Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną i cenną wiedzę. Szkolenia komputerowe (8 lub 4 godzinne w zależności od tematu) - grupy dziesięcioosobowe - przeszkoliliśmy 100 osób! - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Krajowa Izba Gospodarcza przy współpracy z KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 

Zdobywam kompetencje cyfrowe i językowe w woj. zachodniopomorskim

2018 r.

kurs komputerowy 64 h

Projekt realizowany w ramach Działania: RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli – DIGCOMP i składały się z 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym na którym można uzyskać Certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie komputerowe (64 godziny) - grupa 10 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Fundacja Ekspert-Kujawy przy współpracy z CentrEdu i KAEM.IT oraz Biblioteką Publiczną w Dobrej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 

Akademia
TIK na TAK

2018 r.

kurs komputerowy 80 h

Projekt realizowany w ramach Działania: 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli – DIGCOMP i składały się z 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym na którym można uzyskać ITpass (Certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych). Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie komputerowe (80 godzin) - grupa 12 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje Stowarzyszenie Euro-Concret przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Dobrej i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 

Sterownik 2016

2017 r.

szkolenie komputerowe 80 h

Projekt realizowany w ramach Działania: 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli – DIGCOMP i składały się z 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym na którym można uzyskać ITpass (Certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych). Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie komputerowe (80 godzin) - grupa 12 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje WROcomp Szkolenia - Usługi Informatyczne przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Dobrej i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 

Nowe kompetencje - nowe szanse

2017 r.

szkolenie komputerowe 120 h

Projekt realizowany w ramach Działania: RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W ramach projektu zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia komputerowe w Bibliotece Publicznej w Dobrej z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli – DIGCOMP i składały się z 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym na którym można uzyskać ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych). Dzięki szkoleniu społeczność lokalna zdobyła bardzo przydatną wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie komputerowe (120 godzin) - grupa 10 osób - trener: Emil Kaczemba (KAEM.IT)

Projekt realizuje CNJA Edukacja sp.j. przy współpracy z Gminą Dobra i KAEM.IT

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020